Ingen kvinne skal måtte dø for å gi liv

I dag, den 8. mars 2007, kommer 1440 kvinner til å dø i forbindelse med graviditet eller fødsel. Det tilsvarer én kvinne i minuttet, eller fire jumbojetfly fylt med gravide kvinner. Men ingen kvinner burde dø for å gi liv, når vi så godt vet hva som skal til for å forhindre det. 

 

I dag er det 20 år siden verdenssamfunnet stiftet ?The Safe Motherhood Initiative? og forpliktet seg til å gjøre noe for å bringe dødeligheten blant mødre ned. Dette har lykkes i noen få land, der man har fokusert på å gi kvinner tilgang til prevensjon, utdannet jordmødre og sørget for legehjelp når det har oppstått komplikasjoner. 

Men i mange utviklingsland fører sex, graviditet, fødsel og usikre aborter alt for ofte til sykdom og død. I Afrika dør fremdeles 1 av 16 kvinner i forbindelse med graviditet eller fødsel. Og for hver kvinne som dør, rammes minst 20 kvinner av alvorlige komplikasjoner og får varige mén. 

 

Det er ikke bare kvinnene som er taperne. Menn og barn sitter igjen, og samfunnsøkonomisk er det å ikke gjøre noe for å bedre dette rett og slett ?dårlig butikk?. En befolkning med god helse er lønnsomt! Mer enn 350 millioner kvinner er i dag uten mulighet til å velge å beskytte seg med sikker og effektiv prevensjon. Nær en tredel av alle dødsfall, komplikasjoner og infeksjoner i forbindelse med graviditet og fødsel kunne vært unngått ble det gitt adgang til moderne, sikker og effektiv prevensjon. Enda flere kunne vært reddet dersom fødslene deres ikke måtte foregå på et jordgulv i en leirhytte, langt fra legehjelp og assistanse. 

 

Den 8. mars har vært den internasjonale kvinnedagen siden 1922. Noen kaller det en kampdag, og maner til kamp for likelønn og like rettigheter i styrerommene. Det er både viktig og bra, vi skal fortsette med det, men la oss ikke glemme at det er en helt fundamental kamp som må kjempes samtidig, nemlig kampen for at det å bli mor ikke skal være en ?ekstremsport? med store sjanser for døden til følge. Vi vet hva som skal til, så la oss gjøre det.

 


Er dere med, beslutningstagere?


Stikkord:

4 kommentarer

Jente91

09.03.2007 kl.16:28

Kvinnedgaen er en viktig dag, selv om vi ikke tenker så mye på den her i Norge. Andre steder i verden som f.eks i Tanzania, reiser mannen fra kvinnen dersom hun har aids eller andre sykdommer, og lar kvinnen og deres evt. barn bli overlatt til seg selv. Det verste er at mannen tar med seg nesten alt av det som finnes i huset, i tillegg til mat og penger. Jeg har hørt flere slike historier fra en venn av meg som var i Tanzania. Det er rett og slett grusomt. Mange kvinner i Afrika opplever å bli undertrykt av sine menn, og blir gitt skader for livet fordi mannen skal forsvare sin ære hvis han mistenker kvinnen for å ha gjort noe hun ikke burde. Omskjæring av kvinner er også et stort problem; mange unge jenter blør i hjel. Og ikke minst: dårlig fødselshjelp, som du nevner her, er også et stort problem. Jeg leste om en kvinne som føste bak en container nede i Irak. Stedet var herjet av bomber og fullt av støv. Barnet til kvinnen døde rett etter fødselen. Kvinnedagen er viktig; jeg er så enig, så enig.

Jente91

09.03.2007 kl.16:28

Retting: fødte*

Lenemor

09.03.2007 kl.23:48

Jeg er så enig så enig.

Det er på høy tid å løfte blikket litt opp og utover.

Sol

03.09.2007 kl.12:52

Riktig tallmateriale?

Du skriver at 1 av 16 kvinner dør, og at for hver døde kvinne får minst 20 alvorlige komplikasjoner. Dvs at mer enn alle gravidite får varige men?

Skriv en ny kommentar

hits