Tette bånd mellom Oslo Byråd og mann med penger.

Siden mai har jeg vært svært engasjert i vern av Ekebergskogen. Den delen som er mest truet er en liten 500 meters-skog. Den aller fredeligste delen av skogen med et fantastisk fugleliv og natur.

 

Ekebergskogen ble i 1889 kjøpt av Christiania kommune for å unngå at området kom over i "Private Spekulanters Hænder" og for at innbyggerne skulle ha mulighet til "at nyde frisk Luft og finde Adspredelse i en smuk Natur?

 Politikere har, spesielt i det siste, snakket mye om demokrati og det å verne om våre verdier.

I denne saken gjør de helt motsatt.  

Et av de viktigste trekkene ved norsk kultur er kjærligheten og respekten for naturen.

 

I denne saken settes hensynet til naturen helt til side.

 

Demokrati? Ordføreren bifaller lukkede møter (som faktisk er et brudd på kommuneloven). Christian Ringnes har pleiet kontakten med Oslo kommune uten forstyrrelser i flere år. Blant annet har byråd for kultur og utdanning vært med på møtene til kordineringsgruppen til parkgruppen.

 

Kommunen ignorerer 99% av alle  innsigelser (også fra egne fagetater) som går på naturvern.

 

Det er en skam.

 

Jeg har blitt kjent med noen helt fantastiske, dedikerte, anstendige og ansvarsfulle mennesker de siste månedene. En av dem heter Viviann. Hun har skrevet dette brevet til byens politikere:

--------------------------------------
 

 

Ekebergskogen, hvorfor gir dere blaffen i naturen?

Mange politikere snakker pent om miljø, natur og biologisk mangfold.           

 

Også i de omfangsrike sakspapirene til Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg florerer honnørordene om å ta vare på skog, natur og biologisk mangfold.

 

Likevel gir politikerne i praksis blaffen i alt! Hvorfor?

 

I høringen til denne saken ble det fra 18 ulike høringsinstanser inngitt totalt 130 konkrete bekymringer, forslag og innsigelser som vedrørte naturinngrep i Ekebergskogen.

 

Nesten samtlige ble ignorert eller avvist. Hvorfor?

 

Under deputasjonen i Byutviklingskomiteen ble det på ny fra flere naturfaglige hold lagt frem viktige argumenter og dokumentasjon om skadelige naturinngrep i Ekebergskogen som må unngås.

 

Igjen. Ingenting blir tatt hensyn til. Hvorfor?

 

Et helt konkret og viktig forhold, som også Fylkesmannen Oslo og Akershus,  miljøvernavdelingen, har påpekt spesielt, er bevaring av døde/døende trær.  Døde/døende trær og hulltrær er svært viktig for mange arter og det biologiske mangfoldet i Ekebergskogen.

 

Selv om så mange ulike parter innstendig ber om at dette må vernes spesielt, blir ingenting gjort eller endret av politikerne i denne saken.  Hvorfor?

 

Hvorfor kan dere ikke ta hensyn til disse viktige argumentene, og bare bestemme at alle døde/døende trær i Ekebergskogen skal få ligge der de ligger, eventuelt flyttes inn i skogen ?dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner?? Et slik vern av døde/døende trær, eller eventuell flytting, vil ikke endre noe på planene for skulpturparken, og vil heller ikke medføre økte kostnader.

 

Hvorfor kan ikke naturen "vinne" bare på dette ene lille viktige punktet? Hvorfor?

-------------------

 

 

Viviann har telt alle trærne i skogen. Kommunen definerer store trær som trær over 50 cm i diameter. Den egentlige faglige definisjonen (Skog og Landskap)  er trær over 30 cm i diameter.
17-33% av alle trær over 50 cm i diameter vil bli hogget ned i Ekebergskogen.

Trær som har en diameter på under 50 cm står fullstendig uten vern.
Og vi vet hva slags respekt Christian Ringnes har for trær.....

 

En skog kan man ikke kjøpe, det ser ut som Ringnes får kjøpe seg en skog. Men han skal lage park. Urørt natur er jo kjedelig og ikke innbringende. Det er jo bare nerder som liker sånt. Christian liker damer, han. "Kvinnen er den vakreste gjenstanden vi har!"

 

Christian Ringnes kan ha så dårlig smak han bare vil. Spørsmålet er:

Hvorfor vil Oslo kommune ødelegge skogen?

De planlegger altså å:

  • Fjerne 10.300 m2 skogsbunn og
  • Hogge ned 11.800 m2 enkelttrær og kratt. (Kratt er faktisk underskog og tilvekst - viktig for en levende skog!)

og heller legge ut

  • 10.000 m2 grusdekke og
  • 3.700 m2 betong.

og plante ut

  • 10.000 m2 krokus, tulipaner, påskeliljer og scilla (hva har det i en skog å gjøre?).

 

Var det noen som snakket om å bevare "grønn profil"?

Får du noe grønnere enn en levende skog?

 

Oslo bystyre må si nei til dette. At andre politikere ikke har vært sitt ansvar bevisst får de selv stå for,  nå må bystyret ta ansvar og si:  Neitakk, vi røkter skogen vår selv, vi!


Det er suspekt at det er slik hast. Skogen har ikke tenkt seg noe sted. Saken er kompleks og sår - lokaldemokratiet er blitt fullstendig overkjørt. "Mer demokrati?"

 

Foreløpig ser det ut som at det ikke er annet enn store ord som IKKE kommer fra hjertet. Menn med penger er viktigere.

 

 

Om du vil ha tilsendt powerpointpresentasjon fra vårt møte på Litteraturhuset kan du sende meg en mail på karijaq@gmail.com. MYE info du ikke har fått.

 

 

 

Stikkord:

6 kommentarer

Anders Fægri

22.08.2011 kl.18:22

Du er en tøff kriger! Jeg vet for lite om Ekebergskogen ,dens skogbunn, beplantning og levedyktighet til å ha noen bastant mening, men alle faglige innspill fra offentlige høringer MÅ tas seriøst i et demokrati.

Andreas

22.08.2011 kl.18:55

Pessimisten i meg har gitt opp siden en stund tilbake. Ap er ikke lenger hverken sosial eller demokratisk. Det er blitt et parti for selv de rikeste. De logrer med halen for de med kapitalen.
SV er blitt et parti som bare satser på makt. Koste hva det koste vil.
Hvor det grønne midt i altet er blitt av hen aner jeg ikke. Men jeg opplever en regjering som har glemt ansvar, folk, solidaritet (selv om det er blitt en del snakk om det i det siste)...
Folkestyre handler visst ikke om å representere folket lenger...
Men som jeg har sagt før, og jeg innstemmer med han over meg, du er tøff! Virkelig tøff, K! som orker å stå på mot et slikt gubbevelde.

lovelyliller.com

22.08.2011 kl.21:35

Kjempeflott at du setter fokus på dette! :D

Hege

22.08.2011 kl.23:10

Når det gjelder denne saken får jeg helt vondt i magen ved tanken på at de mest sannsynlig vedtar noe de ikke vet nok om. For de kan jo umulig ha forstått betydningen dette har for barna i nærmiljøet, etterkommerne våre og det ansvaret vi som lever i dag faktisk har for å ivareta naturen? Er det noe vi kan gjøre i dag, i morgen? Kan vi klare å forhindre en utbygging på noe vis?? Jeg vil så gjerne fortelle barna mine at skogen er trygg og at trærne de elsker å leke rundt, hvitveisene de plukker og stiene de løper på ikke blir ødelagt av store maskiner og kalde statuer...

Lars

24.08.2011 kl.00:47

Slaget er dessverre tapt for din del. Innse tapet og gå videre. Fortsett med trening og velvære som du kan litt

Kanskje blir det bedre enn hva alle håper på. Det blir jo uansett ikke som før men kanskje det er det som trengs i området.

Lenge leve parken og ett fin område for fremtiden!!!

Helen - Kjernesunn Nordkvinne

24.08.2011 kl.11:21

Jeg vokste opp nær masse urørt natur på vestlandet - og syns byboere også skal ha litt av det i sin umiddelbare nærhet. Stå på! :)

Skriv en ny kommentar

hits