Kvinners helse på spill.

Det har den siste uken vært stor aktivitet her på bloggen i forbindelse med mitt innlegg om abort. For meg har det vært viktig å få frem at det ikke stemmer at mange sliter med depresjon og angst etter en abort. Jeg valgte å fremme dette ved å dele mine egne erfaringer. Jeg har altså valgt å avbryte to svangerskap.

Det råder en slags forventning om at man skal man føle sorg, skam og "bære dette med seg" hele livet, men det stemmer kun for et mindretall, og i den gruppen har de fleste slitt med slike lidelser tidligere.  For disse er det selvsagt viktig å få den nødvendige hjelpen og støtten.

Jeg har fått mye respons av positiv art på dette innlegget, men en del har benyttet seg av bloggen til å uttrykke sin uenighet. Særlig intens har du som kaller deg "Mot Abort" vært med minst 35 innlegg. Det som slår meg i dine og andre "motstanderes" innlegg er en total mangel på engasjement på kvinnens vegne. Ikke et gram empati, medfølelse, forståelse, realitetstenking i forhold til det å bli gravid uten å ønske det.

Felles for dere er at dere fremstiller de som tar dette valget som lettsindige, egoistiske personer. Jeg mistenker dere for å være vesentlig mindre engasjert i å bevare livet til de som allerede er født. Kan ikke si jeg har observert noen ligge utenfor Stortinget i fortvilet protest over alle de barna som dør av våre bomber, av sult, mangel på rent vann.

Det er enkelt å hisse seg opp over ufødte barn, det krever jo egentlig veldig lite annet enn å jage seg opp. Det krever nok vesentlig mer å engasjere seg i de barna som faktisk er født. Kanskje skulle dere bruke energien på noen av dem. Det er nok av barn i Norge som lider under omsorgsvikt.

Å være for retten til selvbestemt abort betyr ikke at man oppfordrer til abort. Det betyr at man mener at kvinnen selv har rett og ansvar for å ta det riktige valget for seg.

Vil du bli bedre opplyst kan jeg anbefale denne boken:

Kvinners helse på spill - Berit Austveg

 

Les om en av mine heltinner Katti Anker Møller:

"Grunnlaget for all frihet må være rådighet over en kropp og hva i den er."

"Vi elsker morskapet og vil dets vel, men i full frihet og under vårt eget ansvar."


 

hits