Fest i Ekebergskogen - Mariannes apell

I går var det folkefest i forbindelse med vårt arbeid for å verne Ekebergskogen mot uvettig utbygging. Her er Marianne Sundes apell. Den er virkelig verdt å lese:

 

Kjære alle som er samlet for å redde Ekebergskogen,

 

Det finnes ikke demokrati i denne saken. 

 

Da Oslo Bystyre sa ja til skulpturpark i Ekebergskogen den 24. august i fjor var det første gang saka ble lagt fram for et folkevalgt organ.

 

I mellomtiden hadde intens saksbehandling pågått. Det uvanlige skjedde at Kulturetaten stilte som forslagsstiller for den private aktør Christian Ringnes. Ringnes og hans stiftelse tok også på seg å betale for kommunal saksbehandling og kommunalt PR-apparat. Blant annet ble det trykket reklamebrosjyrer for parken. Stempla Kulturetaten Oslo kommune, betalt av Ringnes. For politikere, journalister og folk flest så det ut som om Oslo kommune allerede var i gang med gjennomføringen av parkplanene før noen folkevalgte hadde sett på saken. Slik var det faktisk også.

 

Ringnes lanserte ideen om en skulpturpark i Ekebergåsen i 2003. Men det finnes ingen dokumentasjon i saken i Oslo kommune før 2006. Hva som er foregått i "de lukkede bakrom" i mellomtiden vet vi ikke. I 2006 var Kulturetaten og Byantikvaren svært skeptiske til ideen. Brevene ble stemplet unntatt offentlighet, og kom først for en dag da Folkeaksjonen fikk disse brevene ut sist høst, men etter avstemninga i bystyret.

 

Det er to genistreker i denne saken. Det ene er at en kommunal etat stiller som forslagsstiller for Ringnes ? slik blir saken lett å få gjennom. En kommunal etat, Plan- og bygning, skal være kontrollinstans for forslagstiller, Kulturetaten. Det andre er å kalle dette en gave. Folkeaksjonen har dokumentert i sin klage at dette prosjektet kommer til å koste Oslo kommune dyrt, og på ingen måte er en gave, kun tap av et verdifullt friluftsområde for all framtid.  Avtalen med Ringnes sikrer ham og hans stiftelse, men for Oslos skattebetalere er avtalen høyst usikker. Vi vil komme til å måtte ta store deler av regningen.

 

Folkeaksjonen, andre organisasjoner og privatpersoner leverte klager innen fristen 24. oktober. Vi bad om oppsettende virking slik at arbeidet ikke kunne igangsettes når avtale med stiftelsen trådte i kraft 24. februar, at alt arbeid måtte vente til klagene var ferdigbehandlet.  Dette avslo Plan- og bygningsetaten, og ga tiltakshaver, Christian Ringnes, tillatelse til å sette i gang arbeidet på egen risiko. Risikoen var at Fylkesmannen kunne kjenne reguleringsplanen ugyldig når klagene ble behandlet og at Ringnes hadde brukt penger på å felle trær til ingen nytte: Hvilken risiko er det for Ringnes? Det er skogen dette er risikabelt for!

 

I stedet for å sende klagene til Fylkesmannen, slik som loven krever, har Plan- og bygingsetaten sittet på klagene i seks måneder.  Dette er grov saksbehandlingsfeil, les hva professor i offentlig rett, Erik Boe, uttaler i Dagbladet i dag.

 

Den 18. april begynte Ringnes sitt arkitektfirma Bjørbekk og Lindheim trefelling under dekke av at dette er for å gjøre arkeologiske undersøkelser. Faktum er at dette er brukt som unnskylding også for å rydde skog. Katty som bor i skogen har talt trærne. Der det er planlagt vannreservoar er det felt 63 trær som er over 7 cm i diam. Der det er planlagt paviljong ved siden av Ekebergrestauranten er det felt 63 trær. Noen av disse trærne er veldig gamle. Og når man går dit, ser man sevjen renne ut av de store trestubbene som står igjen etter trærne som nå skulle stått i full bløming. Trærne blør.

 

Dagne har talt trærne ved Tyskertrappene. Der er ca 25 trær som er felt. Så til sammen er det over 200 trær som er felt på tre områder i skogen. I tillegg er det felt masse bunnvegetasjon som er viktig for fuglene i hekketida. At alt dette er gjort for å gjennomføre arkeologiske utgravninger er ren løgn.

 

Det viser seg også at det er tilfeldige omstendigheter som gjorde at trærne ble felt. Det var kun Bjørbekk og Lindheim som tok kontakt med Bymiljøetaten og sa at nå startet de arbeidet med skogen, og dei ville ha råd om trefelling. En biolog ble satt på saken. Da jeg snakket med leder for denne seksjonen forrige torsdag visste han ikke hva jeg snakket om. Han spurde om jeg snakka om trefellinga ved Ekebergrestauranten for to år sidan eller trefellinga nedanfor Jomfrubråtveien i påska. Han hadde vært på reise og visste ingenting.

 

Saksbehandleren som ble kontaktet av Bjørbekk og Lindheim i Bymiljøetaten vart aldri informert om at klagene ikke var oversendt til Fylkesmannen.

 

Bymiljøetaten hadde gitt forbud mot å felle trær etter 20. april på grunn av hekkesesongen. Bjørbekk og Lindheim hadde bedt om to dager ekstra. Trefellinga som ble utført den 23 og 24 april var dermed ulovlig. Bymiljøetaten har vurdert politianmeldelse.

 

Men Ringnes har erfaring fra at politianmeldelser fra Bymiljøetaten blir stoppet av miljøbyråden. Det skjedde for to år siden da Ekebergrestauranten felte 35 gamle trær ulovlig. Ringnes risikerer ingenting. Ikke engang erstatningen for de 35 trærne som ble felt, er betalt. I stedet for at kommunen krever inn erstatningen, gir kommunen skadevolder rett til å disponere 255 dekar av Ekebergskogen i 50 år. Slik kan han fortsette skadeverket.

 

Da hogsten begynte 18. april tok mange kontakt med Fylkesmannen og krevde oppsettende virkning på klagene. Fylkesmannen bad så PBE om å få oversendt klagene umiddelbart. Disse ble oversendt 30. april. Denne uken har vi purret på Fylkesmannen for å få behandlet krav om oppsettende virkning. Dette hastet da arbeid med gravemaskin for arkeologiske undersøkelser skal starte nå på mandag.

 

I går var det møte hos Fylkesmannen. Kl 20:30 i går kveld kom mailen om at Fylkesmannen IKKE ga klagene oppsettende virkning og utsatt iverksettelse.

 

Dette er nok en provokasjon. Hvordan kan Fylkesmannen behandle klagene våre etter at skogen er hogget ned og gravd opp? På den måten blir klagene våre illusoriske.

 

Til grunn for Fylkesmannens vedtak ligger begjæring fra Kulturetaten datert i går. Sitat:

 

? Kulturetaten fremhever i sin uttalelse av 4. mai 2012 at det før Fylkesmannens avgjørelse forventes å foreligge, ikke vil bli gjennomført tiltak som medfører naturinngrep, utover arkeologiske utgravinger.?

 

Dette er løgn. Det er allerede hogget trær langt utover det som trengs for ark utgravning. Ved paviljongen er det hogget et område på 200 X 150 m, mens det trengs kun 50 m2 der paviljongen er planlagt. At det skal graves med gravemaskin vil selvsagt ødelegge naturen. Så vil det bli klargjort for vannet og paviljongen Ringnes vil bygge. Dette blir gjort i et område med automatisk freda kulturminner. Byantikvaren sa i brevet som vart hemmeligstempla i 2006 at det ikke kunne regnes med dispensasjon. Det er altså gitt dispensasjon fra Kulturminneloven er pga byggearbeidene som Ringnes planlegger. Naturmiljøet i et område med automatisk fredete kulturminner vil bli ødelagt.

 

Ekebergskogen er et sammenhengende kulturminneomåde. Ingen andre steder i Oslo ligger kulturminnene så tett. Ingen andre steder i Oslo har kulturminner større tidsdybde. Under arkeologiske undersøkelser sommeren 2009, ble det funnet 16 steinalderlokaliteter i skogen. Det ble funnet spor etter sjønære boplasser for 10 400 år siden. Sjøkanten gikk i Ekebergskogen i steinalderen. Med funnene i Ekebergskogen ble Oslos historie 2000 år eldre. Disse sensasjonelle funnene ble holdt hemmelig for offentligheten inntil de var inkorporert i Ringnes sitt skulpturparkprosjekt.

 

Folkeaksjonen vil at kulturminnene skal tas vare på og presenteres i sitt rette element, i naturen. Vi vil at skolebarn i framtida skal kunne lære om ?Steinalderliv på Ekeberg? i skogen, ikke under en gondolbane, ved serveringssteder, lyssatte kunstinstallasjoner og 80 skulpturer på opptil 9 m.

 

Fagtatene i Oslo kommune har latt seg presse politisk i denne saken. Vi vet at Byantikvaren har vært utsatt for press fra byutviklingsbyråden. Riksantikvar Jørn Holme sa til meg sist uke: ?Byantikvaren har plikt til å rapportere til Riksantikvaren dersom etaten blir politisk presset.? Det er ikke gjort. Byantikvaren har tilpasset den 10 400 år gamle historien i Ekebergskogen til prosjektet til Ringnes. Det mener vi er et svik mot vår kulturarv. Som det het på lederplass i Nordstrands Blad i des 2010: ?Vi forventer at Byantikvaren opptrer som seg selv?. Det har byantikvaren ikke gjort.

 

Ringnes har ved hjelp av byrådet kjøpt hele Oslo kommunes saksbehandlingsapparat, inkl kommunens jurister.

 

Nå mobiliserer Folkeaskjonen for fullt for å stoppe planene. Vi ønsker en bred debatt om hva som har foregått i denne saken. Saksbehandlingen i Oslo kommune må granskes.

 

Mandag morgen kl 0700 ber vi alle om å møte til demonstrasjon ved inngangen til skogen bak Ekebergrestauranten. Der vil vi ha en fredelig og verdig markering. Vi vil danne en ring og beskytte skogen mot arbeidet som er planlagt. Vi vil slå ring om skogen. Ringnes kan latterliggjøre oss så mye han vil for å demonstrere mot arkeologiske utgravninger. Men vi vil at kulturminnene skal tas vare på, ikke graves opp med gravemaskin og legges under betong, grus og vann slik Ringnes planlegger. Det er for å beskytte den skogen med alle sine kulturminner og sitt biologiske mangfold vi demonstrerer. Vi vil ha slutt på løgnene.

 

Ordfører Fabian Stang sa etter 22. juli: ?Vi skal svare på terror med mer åpenhet og demokrati?. Men gjorde det motsatte. Vi bad ham innstendig om at saken ikke måtte behandles i bystyret 24. august, men vente. Ordføreren satte alt inn på å banke saken igjennom.

 

Når den grusomme rettsaken starter, og media har ett eneste fokus, inntar motorsagene Ekebergskogen. Det er kynisk og uverdig.

 

La oss ha en verdig markering for skogen mandag morgen. Politiet ringte oss i dag, og vil støtte oss i å få bruke vår ytringsfrihet i denne saken.

 

Vi krever nå demokrati. Det finnes ikke demokrati i at det skal være mulig for en av byens eiendomsutviklere å kjøpe seg til særbehandling i Oslo kommune, og kjøpe seg retten over Oslos siste sentrumsnære skog for framtida. Vi aksepterer det ikke.

 

Håper dere alle kan stille ved Ekebergrestauranten mandag morgen kl 0700. Ta med mat, drikke og varme klær!

 

VEL MØTT!

 

18 kommentarer

Siv

07.05.2012 kl.08:54

Hei Kari :-)

Helt Off-topic ti innlegget ditt. Men skriver likevel.

Jeg er 23 år og har startet "prosjekt 2012", og har redusert vekta med 15-16 kilo dette året. Dette ved å regulere kostholdet. Nå er det på tide å begynne å trene... (og jeg hater det) Har løpt 2 dager i uka de siste ukene, før det steppet jeg 2-3 ganger i uka med din DVD. Jeg har funnet meg en løperunde i skogen som jeg synes er overkommelig. Den er på 2,5 km i svært ulendt terreng. Har satt meg et mål om å kunne jogge hele den runden uten å stoppe og gå i perioder. Når jeg klarer det tenker jeg å forlenge runden. Er det en god måte å øke kondisen på, eller bør jeg øke lengden først? Jeg er redd for å tråkke for hardt ut i det, sånn at jeg gir opp før jeg kommer i form. Og nå er trekkplasteret mitt "det tar bare 18 minutter, kom igjen"... Hvordan tenker du det er riktig å gå fram videre :-) jeg trener styrke med "god morgen Norge" i tillegg et par ganger i uken :-)

Kari Jaquesson

09.05.2012 kl.09:06

Siv: Hei Siv. Så gøy at du trimme rmed DVD'en min!
Løping: Det finnes ingen fasit her, men jeg synes din ide om å klare å løpe hele før du setter et nytt mål er topp. Du kan også fortsette med løpe/gå rutinen, men løpe hardere på i løpesekvensene (intervall). Lek deg frem og vit at uansett flytter du grensene for hver gang.
Bra jobbet! Fikk lyst til å ta meg en liten løpetur selv nå jeg, faktisk!

Anti-Kari

09.05.2012 kl.14:35

Nydeligat du og dine kommer til å tape denne kampen. Det er meg en sann glede å se at du ikke får det som du vil, du ekle kvinne

Kari Jaquesson

10.05.2012 kl.21:18

Anti: Hei patetiske person. Dette er vel kommentar nummer 100 du legger inn. Jeg velger å tro at du er psykisk syk for ellers er det bare for trist at noen kan bruke tiden sin slik du gjør.

12.05.2012 kl.08:22

Så en som ikke liker deg er psykisk syk? Jaggu ikke lite selvforherligende påstand...

B.S

12.05.2012 kl.15:09

Anti Kari: Der er vel helt greit å ikke like Kari. Man kan ikke like alle mennesker i hele verden. Men det blir litt psyco å være glad for at skog blir rassert bare fordi du ikke liker ett menneske?

13.05.2012 kl.10:26

Bare så det er klart: ingen skog blir rasert. Oslo får derimot et flott parkanlegg, som byen sårt trenger i mangel på severdigheter. Honnør til Ringnes som uselvisk donerer en slik gave. Av 5000 trær skal det felles noen få. Hvorfor ikke engasjere seg i noe mer fornuftig?

Anti-Inger Merete

13.05.2012 kl.12:45

Kari hater jo meg fordi jeg ikke har en like perfekt kropp som henne, hvorfor er det galt av meg å hate dette tvers gjennom ufordragelige mennesket tilbake?

Kari, du må så gjerne tro at jeg psykisk syk. Men da kan du få tenke litt over at det er ikke jeg som sitter og teller kalorier mens jeg spiser, eller som mener andre er verdiløse stygge mennesker fordi de ikke er som meg.

Kanskje det er du som er psykisk syk. For det er jo faktisk du som er besatt av tanken på å se perfekt ut.

B.S

13.05.2012 kl.18:05

Til anonym: Vi tenger så absolutt ikke noe parkanlegg. Vil du gå i parken og se på skulpturer, kan du dra til Frognerparken.

Det vi derimot har stort behov for er den skogen vi har igjen. Har du tenkt på hvor dyrene skal gjøre av seg til slutt? Og miljøet forøverig?

Anti-Kari

13.05.2012 kl.22:05

Norge gror jo igjen, Årlig vokser det til mye, mye mer skog enn hva som blir hugget ned.

Og uansett, så lenge ufordragelige Kari er mot denne parken, så er jeg for.

B.S

14.05.2012 kl.01:25

Anti-Kari Du har seriøse problemer.

Anti-Kari

14.05.2012 kl.13:51

Mens du er så snill og god, B.S

Står vel for Bullshit?

Torbjørg

14.05.2012 kl.15:54

Du godeste Anti-Kari: Synes det er litt morsomt at du gidder å lese kari sin blogg når du hater henne så mye. Jeg for min del bruker iallfall ikke tiden min på noen jeg ikke liker. Har absolutt annet fornuftig å bruke tiden på! Kanskje det er på tide at du finner deg noe annet å bruke tid på som er positivt for deg?

B.S

14.05.2012 kl.19:23

Anti-Kari: I rest my case. ;-)

Lars

19.05.2012 kl.07:09

Må si at dere som vil verne skogen er ganske freidige. Denne apellen er jo direkte injurierende. Håper Ringnes tar dette videre så dere får smake egen medisin.

Kari Jaquesson

19.05.2012 kl.08:36

Lars: PÅ hvilken måte er den injurierende? Du bruker samme teknikk som byrådet. Nå etterforskes Rådhuset for korrupsjon og byrådslederen omtaler oss (som har politianmeldt dem: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8144166) som "rasende" og at dette er et resultat av den "aggresjon" som vi "føler". Han bruker altså emosjonelle argumenter mot demokratiske rettigheter.

Lars

20.05.2012 kl.07:55

Injurierende er ikke en emosjonell men en juridisk vinkel. Synes bare man på generellt grunnlag skal passe seg for å dømme noen før de faktisk er funnet skyldige. Slik fungerer iallefall den Norske rettsvesenet og da bør vel vi andre følge etter med ett godt eksempel.

Kari Jaquesson

20.05.2012 kl.13:07

Lars: Ja, klipp og lim fra apellen hva det er du mener er injurierende. Sett i gang.

Skriv en ny kommentar

hits